Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Cẩm Lạc - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Điện thoại di động: 0972784347
 • Hoàng Thị Chín
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01627572673
 • Ngô Thị Anh Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0972784347
  • Email:
   mam7666@gmail.com
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn